Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Ako viesť debatnú aktivitu alebo debatný klub pre mládež? Ako to robiť lepšie? Vedenie debatného klubu alebo debatnej aktivity predstavuje jedinečnú výzvu. Často je ťažké nájsť rovnováhu medzi povzbudzovaním mladých ľudí, aby sa podelili o svoje názory, a vytváraním atmosféry kritickej reflexie. Tento kurz určený pre metodikov, pedagógov a pracovníkov s mládežou skúma, ako vytvoriť prosperujúce debatné prostredie. Ako vyzvať mladých ľudí, aby preskúmali svoje myslenie. Ako vytvoriť bezpečný a inkluzívny priestor, ktorý rozšíri prístup k debate.

Naučíte sa, ako

  • Ako pracovať s metodikou debaty a ako viesť debatný klub pre mládež
  • Štruktúrovať debatné aktivity otvoreným, inkluzívnym a pútavým spôsobom
  • Vytvárať náročné a konštruktívne prostredie na posilnenie postavenia mladých ľudí

Kurz pre pedagógov: Preskúmajte základy debatného vzdelávania a ako zvýšiť kvalitu práce v debatných kluboch mládeže alebo pri práci s metodikou debaty.