Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Czym jest Europa? Jakie fundamentalne wartości określają tożsamość europejską i jak możemy je zgłębić? Jaki jest ich związek z UE i krajami spoza UE? Jak możemy wykorzystać metodologię debaty, aby przybliżyć wartości europejskie młodym ludziom i społeczności? Jak możemy je krytycznie analizować i budować świadome postawy wobec nich?

Nauczysz się jak

  • Zaangażować uczniów w tematykę europeizmu, integracji i równości
  • Połączyć różne wnioski z debaty z podstawowymi wartościami europejskimi
  • Organizować dyskusje na temat wartości i działań opartych na wartościach

Kurs dla edukatorów: Jeśli śledziłeś kurs “Kluby debat dla społeczności”, wiesz, jak kluby debat mogą stać się aktorami zmian. Teraz chcemy zastosować te lekcje do tematu wartości europejskich!