Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Konstruiranje uvjerljivih argumenata ključno je za svaku debatu, a jednako je važno na dobar način odgovoriti na dobro konstruirane argumente. Sjajna stvar kod ovog tečaja je da lekcije koje ćete naučiti nisu relevantne samo unutar konteksta debate, već se mogu primijeniti i u svakodnevnom životu. Dodali smo puno primjera govora kako biste mogli izravno primijeniti vještine koje ste naučili. Zabavi se!

Naučit ćete kako

  • Pažljivo slušati kad netko govori
  • Koristiti pitanja kojima analizirate tuđe govore
  • Koncizno uokvirit svoj odgovor