Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Kako provesti debatnu aktivnost ili voditi debatni klub mladih? Kako podići kvalitetu svog rada? Vođenje debatnog kluba ili aktivnosti temeljene na debati predstavlja jedinstvene izazove. Često je teško pronaći ravnotežu između poticanja mladih da dijele svoja uvjerenja i stvaranja atmosfere kritičkog promišljanja. Ovaj tečaj namijenjen je svima koji koriste debatnu metodologiju, edukatorima i radnicima s mladima, te istražuje kako najbolje pristupiti debatnoj metodologiji. Kako potaknuti mlade da istraže svoje razmišljanje i kako stvoriti sigurne i inkluzivne aktivnosti koje proširuju dostupnost debate

Naučit ćete kako

  • Kako raditi s debatnom metodologijom i kako voditi debatni klub mladih
  • Strukturirati aktivnost debate na otvoren, uključiv i privlačan način
  • Stvoriti izazovno i konstruktivno okruženje za osnaživanje mladih

Tečaj za edukatore: Istražite osnove debatnog obrazovanja i kako povećati kvalitetu rada unutar debatnih klubova mladih ili tijekom rada s debatnom metodologijom