Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Što je Europa? Koje temeljne vrijednosti definiraju europski identitet i kako ih možemo istražiti? Kakav je njihov odnos prema EU i zemljama izvan EU? Kako možemo iskoristiti metodologiju debate da mladima i zajednici približimo europske vrijednosti? Kako ih možemo kritički ispitati i izgraditi informirane stavove o njima?

Naučit ćete kako

  • Uključiti učenike u rasprave o temama europeizma, inkluzije, jednakosti
  • Povezati različite debatne teme s temeljnim europskim vrijednostima
  • Organizirajte rasprave o vrijednostima i tome kako se one reflektiraju u svakodnevnom životu

Tečaj za edukatore: Ako ste pratili tečaj “Debatni klubovi za zajednicu”, znate kako debatni klubovi mogu djelovati kao akteri promjene i propitivanja vrijednosti u zajednici. Sada želimo primijeniti te lekcije na temu europskih vrijednosti!