Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Jak prowadzić zajęcia z debaty lub młodzieżowy klub debat? Jak robić to lepiej? Prowadzenie klubu dyskusyjnego lub zajęć opartych na debacie stawia wyjątkowe wyzwania. Często trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy zachęcaniem młodych ludzi do dzielenia się swoimi przekonaniami a tworzeniem atmosfery krytycznej refleksji. Kurs ten, skierowany do praktyków metodyki opartej na debacie, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą, bada, jak stworzyć dobrze prosperujące środowisko debat. Jak rzucić wyzwanie młodym ludziom, by odkryli swój sposób myślenia. Jak tworzyć bezpieczne i integracyjne przestrzenie, które poszerzają dostęp do debaty.

Dowiesz się jak

  • Jak pracować z metodologią debaty i jak prowadzić młodzieżowy klub debat
  • Organizować debaty w sposób otwarty, integracyjny i angażujący
  • Tworzyć wymagające i konstruktywne środowisko dla wzmocnienia pozycji młodych ludzi

Kurs dla edukatorów: Poznaj podstawy edukacji debatanckiej i jak podnieść jakość pracy w młodzieżowych klubach debatanckich lub podczas angażowania się w metodologię opartą na debacie.