Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Kaj je Evropa? Katere temeljne vrednote opredeljujejo evropsko identiteto in kako jih lahko raziskujemo? Kakšen je njihov odnos do EU in držav zunaj EU? Kako lahko uporabimo metodologijo debate, da bi evropske vrednote približali mladim in skupnosti? Kako jih lahko kritično preučimo in o njih oblikujemo ozaveščen odnos?

Naučili se boste, kako

  • učence in dijake pritegniti k temam evropeizma, vključevanja in enakosti
  • povezati različne debatne predloge s temeljnimi evropskimi vrednotami
  • organizirati razprave o vrednotah in ukrepih, ki temeljijo na vrednotah

Tečaj za učitelje: Če ste se udeležili tečaja “Debatni klubi za skupnost”, veste, kako lahko debatni klubi postanejo akterji sprememb. Zdaj želimo te lekcije uporabiti na temo evropskih vrednot!