Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Wat is Europa? Welke fundamentele waarden bepalen de Europese identiteit? Wat is hun relatie met de EU en landen buiten de EU? Hoe kunnen we de debatmethodologie gebruiken om de Europese waarden dichter bij jongeren en de gemeenschap te brengen? Hoe kunnen we ze kritisch onderzoeken en er een geïnformeerde houding tegenover aannemen?

U zult leren hoe u

  • leerlingen te betrekken bij onderwerpen als Europeanisme, inclusie en gelijkheid
  • verschillende debatmoties kunt verbinden met fundamentele Europese waarden
  • discussies organiseert over waarden en op waarden gebaseerde acties

Cursus voor docenten: Als u de cursus “Debatclubs voor de gemeenschap” hebt gevolgd, weet u hoe debatclubs actoren voor verandering kunnen worden. Nu willen we die lessen toepassen op het thema Europese waarden!